Polityka dotycząca plików cookie

Home/Opcjonalne/Polityka dotycząca plików cookie

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie stanowi integralną i nieodłączną część Regulaminu korzystania z witryny abora-solar.com. Korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia jest znormalizowane we wszystkich witrynach internetowych i aplikacjach, za pośrednictwem których gromadzone są informacje o działaniach użytkownika w ramach aplikacji, witryn internetowych, mediów społecznościowych lub innych usług.

Poniżej przedstawiamy więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie oraz w jaki sposób można kontrolować pliki cookie i zarządzać nimi.

Czym są pliki cookie i do czego służą?

Pliki cookie to pliki, które są pobierane na komputer/smartfon/tablet użytkownika, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do określonych stron internetowych.

Pliki cookie umożliwiają przechowywanie pewnych danych o urządzeniu użytkownika lub o sposobie przeglądania przez niego stron. Większość plików cookie jest powiązana z użytkownikiem, komputerem i urządzeniem, którego nie można zidentyfikować, w tym sensie, że nie zawierają one odniesień umożliwiających pozyskanie danych osobowych. Dane te mogą być aktualizowane i odzyskiwane przez podmiot odpowiedzialny za ich instalację w różnych celach, takich jak na przykład uzyskanie informacji na temat sposobów przeglądania przez użytkownika lub jego sprzętu, sprawdzania, które strony zostały odwiedzone, czasu połączenia, miejscowości, do której przypisany jest adres IP, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp, liczby nowych użytkowników, częstotliwości i powtarzalności wejść na stronę, czasu ich przeglądania, przeglądarki lub operatora bądź typu urządzenia, za pośrednictwem którego użytkownik korzysta ze strony, analizy działania strony, wykrywania problemów technicznych itp.

Przy czym w zależności od zawartych w nich informacji i sposobu korzystania z urządzenia pliki te mogą one zostać wykorzystane w celu rozpoznania użytkownika. Na przykład użytkownicy, którzy zalogowali się za pośrednictwem swoich profili w sieciach społecznościowych, będą mogli uzyskać dostęp do spersonalizowanych usług dostosowanych do ich preferencji zgodnie z danymi osobowymi podanymi przez nich i przechowywanymi w plikach cookie przeglądarki. Powiązanie tych informacji może potencjalnie zidentyfikować użytkownika, mimo że spółka Abora Solar nie powiązuje danych pochodzących z plików cookie, gromadzi natomiast informacje statystyczne, które nie umożliwiają identyfikacji osób fizycznych, na podstawie których analizuje profile i segmenty użytkowników w celu zapewnienia lepszej obsługi klientów.

Jakie rodzaje plików cookie stosujemy?

Pliki cookie można podzielić na trzy kategorie: według podmiotu zarządzającego urządzeniem lub domeną, z której pliki cookie są wysyłane i przetwarzają dane; według okresu, przez jaki pozostają aktywne na urządzeniu końcowym; oraz według celu przetwarzania uzyskanych danych.

W zależności od ich pochodzenia, pliki cookie można sklasyfikować jako pliki cookie własne lub zewnętrzne, w oparciu o czas ich trwania, pliki cookie dzielą się na sesyjne i stałe, a w zależności od celu ich umieszczania, pliki cookie można sklasyfikować między innymi jako techniczne, personalizacyjne, analityczne, statystyczne oraz reklamowe.

Dlaczego wymagana jest zgoda użytkownika?

Zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa zinformatyzowanego i handlu elektronicznym, spółka Abora Solar może instalować pliki cookie na urządzeniu użytkownika pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę po otrzymaniu jasnych i pełnych informacji na temat ich wykorzystania. Niniejsza Polityka ma na celu zapewnienie tych informacji w sposób przydatny dla użytkownika.

Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie pliki cookie mają taki sam status prawny. Niektóre pliki cookie nie są uważane za inwazyjne, w związku z czym nie są objęte obowiązkiem informowania o nich. Są to pliki cookie, które umożliwiają komunikację między komputerem użytkownika a siecią, a także pliki, które wyłącznie zapewniają usługi, o które użytkownik wyraźnie poprosił, takie jak:

  • Dostępowe pliki cookie użytkownika.
  • Pliki cookie uwierzytelniające lub identyfikujące użytkownika (tylko sesyjne pliki cookie).
  • Analityczne pliki cookie – Google Analytics.
  • Pliki cookie dotyczące bezpieczeństwa użytkownika.
  • Pliki cookie sesji odtwarzacza multimedialnego.
  • Sesyjne pliki cookie do równoważenia obciążenia.
  • Pliki cookie typu plug-in do wymiany treści społecznościowych.
  • Pliki cookie służące do personalizacji interfejsu użytkownika.

Jakich rodzajów plików cookie używamy?

Poniżej podano szczegółowe informacje na temat plików cookie używanych w naszej witrynie:

Jak mogę dostosowywać moje preferencje dotyczące plików cookie?

Użytkownik możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie, klikając przycisk „Ustawienia plików cookie” i włączając lub wyłączając kategorie plików cookie w wyskakującym okienku zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

Jeśli użytkownik zdecyduje się zmienić preferencje na późniejszym etapie przeglądania, może kliknąć zakładkę „Polityka dotycząca plików cookie” na ekranie. Spowoduje to ponowne wyświetlenie powiadomienia o akceptacji, umożliwiając zmianę preferencji lub całkowite wycofanie zgody.

Ponadto różne przeglądarki zapewniają różne metody blokowania i usuwania plików cookie stosowanych przez strony internetowe.

Plikami cookie można zarządzać z poziomu ustawień przeglądarki. Ustawienia przeglądarki mogą się różnić, dlatego aby zarządzać plikami cookie, należy zapoznać się z odpowiednimi ustawieniami danej przeglądarki.

Większość przeglądarek wskazuje, jak skonfigurować przeglądarkę, aby nie akceptowała plików cookie, powiadamiała użytkownika za każdym razem, gdy zastosowany zostanie nowy plik cookie, a także całkowicie blokowała pliki cookie. Aby kontrolować sposób wykorzystywania informacji o użytkowniku, użytkownik może skonfigurować przeglądarkę urządzenia w sposób, który uzna za najbardziej odpowiedni.

W każdym przypadku należy pamiętać, że po zablokowaniu technicznych i/lub wydajnościowych plików cookie, jakość działania strony internetowej może się obniżyć, przy czym może identyfikacja użytkownika może być trudniejsza.

Poniżej podajemy linki, pod którymi można znaleźć więcej informacji na temat konfiguracji plików cookie w różnych przeglądarkach:

Chrome

Firefox

Safari

Microsoft Edge

Jeśli użytkownik chce mieć większą kontrolę nad instalacją plików cookie, może zainstalować programy lub dodatki do przeglądarki, znane jako narzędzia „Do Not Track”, które pozwolą mu wybrać pliki cookie, które chce zaakceptować.

Do czego się zobowiązujemy?

Pliki cookies są przechowywane w przeglądarkach internetowych i to za ich pośrednictwem użytkownik powinien korzystać z prawa do usuwania lub blokowania tych plików. Spółka Abora Solar nie może zapewnić prawidłowego lub nieprawidłowego postępowania z plikami cookie przez wyżej wymienione przeglądarki, ani szczególnego sposobu postępowania z informacjami i/lub danymi osobowymi przez właścicieli stron internetowych innych niż Abora Solar.

W niektórych przypadkach konieczne jest zainstalowanie plików cookie, aby przeglądarka „nie zapomniała” o decyzji użytkownika o ich nieakceptowaniu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie, prosimy o kontakt pod adresem info@abora-solar.com.