Strona z notą prawną

Home/Opcjonalne/Strona z notą prawną

Warunki korzystania z witryny: abora-solar.com

  1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa zinformatyzowanego i handlu elektronicznego, poniżej podajemy następujące dane: firma, która jest właścicielem domeny internetowej to abora energy S.L z siedzibą pod adresem: Calle C Pol. Industrial Malpica. Parcela 102-B Nave. 50016 Zaragoza. Kontaktowy adres e-mail witryny internetowej: info@abora-solar.com.

  1. UŻYTKOWNICY

Poprzez dostęp do witryny abora-solar.com i/lub korzystanie niej stają się Państwo jej UŻYTKOWNIKIEM, który akceptuje wskazane tu Ogólny regulamin użytkowania.

  1. KORZYSTANIE Z WITRYNY

Witryna internetowa abora-solar.com zapewnia UŻYTKOWNIKOWI dostęp do wielu informacji, usług, programów lub danych (zwanych dalej „treściami”) należących do spółki abora energy S.L lub jej licencjodawców. UŻYTKOWNIK przyjmuje odpowiedzialność z tytułu korzystania z witryny. Odpowiedzialność ta obejmuje też rejestrację, która jest niezbędna do uzyskania dostępu do określonych usług lub treści.
Przy rejestracji UŻYTKOWNIK odpowiada za podanie prawdziwych i zgodnych z prawem danych. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do właściwego korzystania z treści i usług.

  1. OCHRONA DANYCH

Spółka Abora energy S.L przestrzega wytycznych ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych, dekretu królewskiego 1720/2007 z dnia 21 grudnia, który zatwierdza rozporządzenie wykonawcze do ustawy organicznej i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zapewnia prawidłowe wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika, zgodnie z zapisami punktu Polityka prywatności.

Ponadto spółka Abora energy S.L informuje, że przestrzega ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa zinformatyzowanego i handlu elektronicznym i zwraca się do użytkowników o wyrażenie zgody na przetwarzanie ich adresów e-mail w celach handlowych.

  1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Spółka Abora energy S.L jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej do swojej witryny internetowej, a także publikowanej w niej elementów (na przykład obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów; znaków towarowych lub logotypów, kombinacji kolorów, układu i projektu, doboru użytych materiałów, programów komputerowych niezbędnych do jej działania, dostępu i korzystania z nich lub jakiegokolwiek innego elementu o podobnym charakterze).

Powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym udostępnianie, całości lub części treści tej witryny internetowej, w celach komercyjnych, na dowolnym nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zgody spółki abora energy S.L. są wyraźnie zabronione. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do spółki abora energy S.L. UŻYTKOWNIK może przeglądać elementy witryny, a także drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym komputera lub innym fizycznym nośniku, pod warunkiem, iż podejmuje te działania tylko i wyłącznie w ramach użytku osobistego i prywatnego. UŻYTKOWNIKOWI nie wolno usuwać, zmieniać, omijać jakichkolwiek rozwiązań zabezpieczających lub systemów bezpieczeństwa, które zostały zainstalowane na stronach abora energy S.L, ani manipulować nimi.

  1. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Spółka abora energy S.L w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą spowodować, na przykład: błędy lub pominięcia w treści, brak dostępności witryny lub istnienie wirusów lub złośliwych bądź szkodliwych programów w treści, pomimo iż podjęła wszelkie niezbędne środki technologiczne, aby do tego nie dopuścić.

  1. ZMIANY

Spółka abora energy S.L zastrzega sobie prawo do wprowadzania w swoim portalu zmian, które uzna za stosowne oraz możliwość zmiany, usunięcia lub dodania zarówno treści jak i usług świadczonych za jej pośrednictwem, a także sposobu, w jaki są one prezentowane lub umieszczane w tej witrynie, ze względu na zgodność z obowiązującymi przepisami.

  1. LINKI

W przypadku publikacji w witrynie www.abora-solar.com linków lub hiperłącz do innych stron internetowych spółka abora energy S.L nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi stronami i treściami. W żadnym wypadku
spółka abora-energy S.L nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu treści dostępne za pośrednictwem jakiegokolwiek linku należącego do strony internetowej osoby trzeciej, ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, niezawodności, dokładności, zakresu, prawdziwości, ważności i zgodności z prawem wszelkich materiałów lub informacji zawartych pod tymi hiperłączami lub na innych witrynach internetowych.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Spółka abora energy S.L podejmie odpowiednie działania w razie naruszenia tych warunków, a także wszelkiego niewłaściwego korzystania z jej witryny, w tym wszelkie działania, które mogą jej przysługiwać zgodnie z prawem cywilnym lub karnym.

  1. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Stosunki pomiędzy spółką abora energy S.L a UŻYTKOWNIKIEM regulują obowiązujące przepisy prawa hiszpańskiego, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami prawa.

Saragossa 2018