Działamy z myślą o przyszłości

Home/Firmie/Sustainability

Firma Abora szczyci się zaangażowaniem na rzecz odpowiedzialności i działa na rzez zrównoważonego rozwoju oraz dobrostanu ludzi.

Znak odpowiedzialności społecznej

Znak odpowiedzialności społecznej Aragonii jest przyznawany firmom, które potwierdzają zaangażowanie w przestrzeganie następujących zasad etycznych:

  • Maksymalna przejrzystość zarządzania
  • Koncentracja na zrównoważonym rozwoju firmy i społeczeństwa
  • Minimalizowanie wpływu firmy na otoczenie i środowisko naturalne
  • Szacunek dla pracowników
  • Stosowanie zasad doskonałości zarządzania
  • Utrzymywanie etycznych i odpowiedzialnych relacji z dostawcami

Energia przyjazna dla środowiska

Jesteśmy firmą specjalizującą się w energii słonecznej i głęboko wierzymy, że wykorzystanie energii odnawialnej przynosi ogromne korzyści społecznościom.

Zaangażowanie w realizację celów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Jako członek paktu UN Global Compact pracujemy nad osiągnięciem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) Cele te są uniwersalnym wezwaniem do działania na rzecz wyeliminowania ubóstwa, ochrony planety i zapewnienia wszystkim ludziom pokoju i dobrobytu.

Oto nasze cele: